Ngày 16/09/2015, Nhằm hỗ trợ phát triển số lượng khách hàng tại khu vực Asia, Google đã đưa ra chính sách mới nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Google Apps đối với các dịch vụ nội địa. Ngày 16/09/2015, tất cả các đại lý của Google về Google Apps đều nhận được tin vui