Công ty của bạn vừa triển khai Google Apps, và bạn muốn sử dụng Outlook để gởi nhận mail như bình thường vẫn làm? Sau đây là hướng dẫn cách cấu hình tài khoản Google Apps vào Outlook 2010: Cách 1: Google Apps Sync For Outlook Đây là Addon cho Outlook Google phát triển nhằm mục đích đồng