Email Marketing là gì? (Phần 1)

Để có cái nhìn khái quát về Email Marketing, Việt Nis Blog(VNB) xin được giới thiệu một số định nghĩa và quan điểm về Email Marketing được trình bày trên trang web Bách Khoa Toàn Thư Online – Wikipedia (En). Sau đây là bản dịch được thực hiện bởi ban biên tập của VNB:

Wikipedia
Wikipedia

Định nghĩa Email Marketing

Email marketing là một thông điệp mang tính chất thương mại được gửi đến một nhóm người sử dụng email . Theo đó, tất cả các email gửi đến các khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại đều được xem là Email Marketing(Tiếp thị Email). Công việc này thường được biết đến qua các hình thức gửi quảng cáo, đề xuất hợp tác kinh doanh, bán hàng hoặc trưng cầu hoặc đóng góp. Và mục đích của nó là xây dựng nhận diện thương hiệu, lòng trung thành, sự tin tưởng đối với nhãn hàng.

Email marketing có thể được thực hiện đối với các danh sách người nhận được thu thập từ trước hoặc thông qua mua bán trao đổi. Nói rộng ra, thuật ngữ này thường được sử dụng để:

  • Gửi email marketing với mục đích tăng cường mối quan hệ thương mại với khách hàng hiện tại hoặc trước đó, để khuyến khích sự trung thành của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ và tái sử dụng.
  • Gửi email marketing với mục đích tiếp cận các khách hàng mới hoặc thuyết phục khách hàng hiện tại để sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngay lập tức.
  • Chèn quảng cáo vào email được gửi bởi các cá nhân, tổ chức đến với khách hàng của họ .

Theo thống kê ước tính các công ty tại Hoa Kỳ đã chi 1,51 tỷ USD cho Email Marketing trong năm 2011 và sẽ tăng lên $ 2,468 tỷ vào năm 2016.

Email marketing là gì???
Có rất nhiều loại Email marketing!

Phân loại Email Marketing

  • Email Giao Dịch (Transactional Email)

Thường là những email được gởi từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác thực thông tin của người dùng hoặc truyền thông điệp tự động tới người dùng các thông tin mang tính chất thông bảo, thông tin cá nhân. Email Giao Dịch bao gồm các dạng email: khôi phục mật khẩu, email xác thực đơn hàng, email xác thực tài khoản, email thông tin đơn hàng,…

Dạng email này được gởi sau khi có một hành động của người nhận đối với hệ thống gởi mail. Tỉ lệ mở mail của dạng mail này tương đối cao: 51,3% so với 36,6% của email dạng bản tin(Newsletter).

  • Email quảng cáo (Promotion Email)

Là email được gởi trực tiếp tới người dùng với việc giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới dưới nhiều hình thức khác nhau. Các tổ chức thường thu thập thông tin email của các người dùng, sau đó lên các chiến dịch dạng này nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của mình. Tỉ lệ mở mail của dạng này tầm vào 10%, các hệ thống Spam mail luôn cố gắng hạn chế tối đa những mail quảng cáo mà người sử dụng mail không có thói quen hoặc không quan tâm tới sản phẩm dịch vụ như thế. Ngược lại các Email Marketer lại cố gắng làm cho nó thân thiện hơn với các hệ thống Chống Spam Mail.

  • Email Bảng Tin (Newsletter Email)

Là những email dưới dạng tin tức ngắn gọn(headlines) về những vấn đề quan tâm của người nhận. Chúng thường được tổng hợp và có những đường dẫn để được dẫn tới một nơi chứa nội dung là trang web. Các email Bảng Tin thường được gửi cho những người nhận đăng ký vào các hệ thống bảng tin của các trang web(Subscribe). Mục đích người đăng ký là có thể theo dõi cập nhật thông tin trên web. Mục đích người gửi là Giới thiệu những nội dung mới cho những visitor cũ để duy trì mối quan hệ tốt.

 

-Dịch bởi Đức Trí-

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *