Read previous post:
Đặt Outlook làm chương trình email mặc định cho Mac
Đặt Outlook làm trình duyệt email mặc định cho MAC

Hệ điều hành OS X trên máy tính của Apple cho phép tùy chọn trình email yêu thích thay cho...

Close