Read previous post:
Tỉ lệ mở mail
4 nhóm khách hàng có tỉ lệ mở mail cao nhất

Có lúc bạn thấy bất ngờ khi kiểm tra tỷ lệ mở mail. Tùy vào cách  mở mail của mỗi...

Close