Tag: gmail

Tại sao Social Media thất bại trước cuộc đua với Email Marketing trong Marketing B2B

Phương tiện truyền thông xã hội(Social Media) rất hữu ích, và bạn nên sử dụng nó trong công việc marketing của bạn nếu điều đó có ý nghĩa cho công việc kinh doanh của bạn. Nhưng bạn không nên đặt nó lên trước email marketing bởi vì Email marketing vẫn chiếm ưu thế so với