Tiêu đề(Subject) được xem là một trong 2 đoạn quan trọng nhất đối với Email Marketing bên cạnh Tên người gửi(From). Việc tối ưu tiêu đề sẽ giúp bạn tăng 50% tỉ lệ mở mail trong mỗi chiến dịch. Sau đây là 15 cách viết tiêu đề hiệu quả cho Email Marketing thường gặp: 1.