Khi sử dụng Gmail hoặc Google Apps bạn có nhu cầu thay đổi ngôn ngữ sử dụng để phù hợp với sự tiện dụng và khả năng ngôn ngữ của mình. Bạn có thể chọn một trong gần 100 ngôn ngữ mà Google hỗ trợ. Sau đây là hướng dẫn giúp bạn thay đổi ngô