Trong tất cả các loại email thì Email Giao Dịch là loại Email Marketing đem lại kết quả khó định lượng nhất. Bản chất của Email Giao Dịch là mang lại ý nghĩa lâu dài, lòng trung thành, độ tin tưởng vào thương hiệu. Vì thế nếu biết cách khai thác bạn sẽ mang lại