Để có cái nhìn khái quát về Email Marketing, Việt Nis Blog(VNB) xin được giới thiệu một số định nghĩa và quan điểm về Email Marketing được trình bày trên trang web Bách Khoa Toàn Thư Online – Wikipedia (En). Sau đây là bản dịch được thực hiện bởi ban biên tập của VNB: Định