15 kiểu viết tiêu đề Email Marketing

Tiêu đề(Subject) được xem là một trong 2 đoạn quan trọng nhất đối với Email Marketing bên cạnh Tên người gửi(From). Việc tối ưu tiêu đề sẽ giúp bạn tăng 50% tỉ lệ mở mail trong mỗi chiến dịch. Sau đây là 15 cách viết tiêu đề hiệu quả cho Email Marketing thường gặp: 1.

Email Marketing là gì? (Phần 1)

Để có cái nhìn khái quát về Email Marketing, Việt Nis Blog(VNB) xin được giới thiệu một số định nghĩa và quan điểm về Email Marketing được trình bày trên trang web Bách Khoa Toàn Thư Online – Wikipedia (En). Sau đây là bản dịch được thực hiện bởi ban biên tập của VNB: Định