Tag: google apps

[Lỗi] Tài khoản đã bị vô hiệu hóa – Gmail / Google Apps

Bạn đang sử dụng một tài khoản Google (Gmail) hay là một tài khoản Google Apps, vào một ngày đẹp trời nọ khi đăng nhập vào bạn nhận được thông báo “Tài khoản đã bị vô hiệu hóa” hoặc “Account has been disabled”. Bạn bối rối vì không biết chuyện gì đã xảy ra với