Tag: danh sách email

Email Marketing với Amazon SES SMTP – VNEM

Hệ thống VNEM với ưu điểm hỗ trợ Email Marketer nhiều tính năng trong quá trình thực hiện các chiến dịch Email Marketing: hẹn giờ gửi mail, check mail bounce, check spam, phân khúc khách hàng, báo cáo lượt mở/click/hủy đăng ký/forward/… . VNB xin được phép giới thiệu cách thức gởi email với Hệ