Nhằm giúp các Email Marketer có thể làm quen với hệ thống Email Marketing Online – VNEM. VNB xin phép được giới thiệu tổng quan hệ thống gởi mail online cùng một số thuật ngữ thường dùng trong các hệ thống Email Marketing. Sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ xuất hiện giao diện